Cennik na tłumaczenia pisemne

(dokumenty samochodowe – osobny cennik w zakładce dokumenty samochodowe)

JĘZYK J. OBCY > J.  POLSKI  J.POLSKI > J. OBCY
NIEMIECKI  30 zł  35 zł
ANGIELSKI   30 zł  35 zł
FRANCUSKI  30 zł  35 zł
ROSYJSKI 30 zł 40 zł
UKRAIŃSKI 35 zł 45 zł
WŁOSKI 35 zł 45 zł
HISZPAŃSKI  40 zł 45 zł
NIDERLANDZKI 45 zł 55 zł

Pozostałe języki oraz teksty specjalistyczne (np. medyczne, techniczne, prawnicze) – indywidualna wycena wykonana przez tłumacza.

Uwaga:
Dokumenty w języku niemieckim, angielskim, włoskim i francuskim tłumaczymy z dnia na dzień.

==================================================================================

Zasada obliczania stron rozliczeniowych. (Urzędowy Cennik tłumaczeń przysięgłych: zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. U. zdnia 26 stycznia 2005 r.).

Cena za jedną stronę obliczeniową tłumaczenia pisemnego obejmuje:
tłumaczenie nieuwierzytelnione (zwykłe): 1 strona = 1800 znaków (ze spacjami)
tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe): 1 strona = 1125 znaków (ze spacjami)

Nawet jeśli liczba znaków przetłumaczonego dokumentu przekroczy liczbę 1125 znaków  tylko o kilka znaków np. 1200 – wtedy daje to 2 strony! W tłumaczeniach przysięgłych nigdy nie liczy się połówek stron tak jak w tłumaczeniach zwykłych np. 5,5 stron. Zawsze zaokrągla się do pełnej strony.

Każdy przetłumaczony dokument liczy się oddzielnie:

np. klient zlecił tłumaczenie 2 dokumentów, które wyniosło:
dokument – 1300 znaków ze spacjami (przekroczyło 1125 znaków)- 2 strony,
dokument – 1500 znaków ze spacjami (przekroczyło 1125 znaków)- 2 strony,
co daje razem 4 strony obliczeniowe! (a nie 3!)

Liczba znaków ustalana jest automatycznie na podstawie statystyki wyrazów (opcja Narzędzia, Statystyka wyrazów, Znaki ze spacjami  lub Narzędzia, Recenzja, Statystyka wyrazów, Znaki ze spacjami)

Cennik za stronę zależny jest od grupy językowej.

Tłumacz może zażądać wyższej stawki w zależności od stopnia trudności dokumentu (np.dokument medyczny, techniczny, prawniczy).
Za minimalną wartość zlecenia przyjmuje się jedną stronę obliczeniową czyli stronę rozpoczętą liczy się za całą.
Należy zwrócić uwagę na to, iż jednostka 1125 znaków to mniej więcej połowa strony A4.
Dlatego często tłumaczenie jednej strony A4 dokumentu daje po przetłumaczeniu nie jedną a dwie strony. Państwa dokumenty po tłumaczeniu dadzą większą liczbę stron niż to widać w rzeczywistości.

W przypadku tłumaczenia z kopii lub maila Biuro zastrzega sobie prawo do pobrania zaliczki przed przystąpieniem do realizacji zlecenia.
Dodatkowe usługi

Kopia przetłumaczonego dokumentu 25% stawki tłumaczenia
Poświadczenie prawdziwości tłumaczenia dokumentu przez tłumacza przysięgłego 50% stawki tłumaczenia.
Korekta czyli sprawdzenie dostarczonego tłumaczenia 50% stawki tłumaczenia.

W przypadku dużych zleceń bądź nawiązania stałej współpracy ustalamy indywidualny cennik.
Powyższy cennik nie jest ofertą w rozumieniu KC, zastrzegamy sobie możliwość zmiany cen..